Wszechstronna mechanika pojazdowa

On

Mechanika pojazdowa to niepowszednio wielki sektor nauki, gdyż do tej dziedziny prawdopodobnie można równocześnie podłączyć planowanie, montowanie, konstrukcję eksploatacyjną, jak również każdorazową reperację maszyn, przyrządów a także mechanizmów.